Gradilište meseca
Istovremenim korišćenjem po četvoro VARIOKIT kolica sa oplatom sa obe strane mosta bilo je moguće betonirati šest taktova, svaki dužine 21,50m, za samo pet dana, odnosno gotovo 130 m parapeta nedeljno.
LinkedIn
Facebook
Twitter